Mappar ersatta av metadata

När du ersätter mappnamn med en eller flera metadatataggar i SharePoint / Office 365 börjar du använda SharePoint på ett smartare sätt.

MetaShare använder nyckelfunktioner i SharePoint och:

  • Lägger till unik och specifik funktionalitet för förenklad dokumenthantering.
  • Presenterar dokumenten i ett användarvänligt användargränssnitt, vilket gör det extremt enkelt att hitta dokument.
  • Automatiserar SharePoint, tillämpar en homogen metadatastruktur och dokumenthanteringsinställningar i Office 365.

Så här fungerar MetaShare – se videon

Visa demo

MetaShare använder metadata i dokumentfilter och kolumner i dokumentvyerna. Den använder också metadata för att kategorisera arbetsytor. De faktiska taggarna lagras som termer i SharePoints termkatalog.

Om det behövs kan du också kombinera metadatafiltret med traditionella dokumentmappar.

MetaShare har gjort det möjligt för oss att utnyttja kraften i SharePoint för dokumenthantering och samarbete och taggning vilket har underlättat att hitta och söka dokument.

Lumumba Juma, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)